Kecamatan Kedungadem memiliki luas 14.515,31 Ha, terdiri dari 23 Desa, 95 Dusun, 164 RW, dan 598 RT yang membawahi sekitar 26.127 KK.

 Jumlah penduduk Kecamatan Kedungadem pada Juli 2016 sebanyak 83.723 jiwa, terdiri dari 41.505 jiwa laki-laki dan 42.218 jiwa perempuan. Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Kedungadem sebagian besar adalah petani.

Pemanfaatan lahan di Kecamatan Kedungadem untuk lahan pertanian adalah seluas 8.700,83 Ha, untuk lahan perkebunan seluas 200,83 Ha, untuk lahan peternakan seluas 15,50 Ha, untuk lahan perikanan seluas 0,50 Ha, untuk lahan kehutanan seluas 3.576,27 Ha, pekarangan seluas 790,24 Ha, sisanya untuk bangunan lain seluas 2.033,06 Ha.